”Du kan komma hit med det enda kriteriet att du bara vill ha någonstans att bo”
– Magnus Ståhl

Anlita en arkitekt – en vägledare för dina drömmar

Bygga nytt, bygga om eller bygga till. Att anlita en arkitekt är att anlita en vägledare för dina drömmar och önskemål om ett boende. Det kan vara oklara drömmar eller väl definierande önskemål, det är arkitekten som genom rådgivning hjälper dig till en personlig utgångspunkt.

Till Ståhl Arkitekter kan du komma tomhänt på idéer eller med händerna fulla av dem. Vi har en utvecklad metod baserad på över tjugo års erfarenhet, av att vägleda och projektera dig fram till ditt drömhus.

Rådfråga oss på (+46) 8 677 00 99 eller skicka din fundering.

1. Idé

Till det första mötet kommer du med dina hustankar som sedan gestaltas tillsammans med oss. Det första mötet är en rådgivning där dina specifika önskemål och förutsättningar definieras, vare sig du har en tomt, ett hus eller bara en dröm. Som arkitekter hjälper vi dig att ta de goda besluten.

2. Förslag

Det andra mötet utgörs av en intervju som analyserar dina behov och ditt levnadssätt. Utifrån de designar vi din livsstil och presenterar ett bostadsförslag som du kan identifiera dig med. Förslaget beskrivs i bilder, husritningar, skisser eller modeller för att illustrera arkitekturens och ditt hus möjligheter.

3. Byggnadslov

När förslaget känns bekvämt ska bygglovshandlingar så som planritningar, fasadritningar och situationsritningar, levereras enligt kommunens krav. Det har vi lång erfarenhet av och du är värd en expert. Därför är det vi som ser till att kommunikationen med din kommuns stadsbyggnadskontor blir effektiv.

4. Projektering

Nu är bygglovet godkänt och vi börjar projektera. Ritningar, beskrivningar och tekniska konstruktioner arbetas fram, för att vi sedan ska kunna gå vidare och fylla huset med dess detaljer. Vilka material, produkter och snickerier ska finnas i huset? Hur ska köket och badrummet se ut? Det besvarar vi tillsammans.

5. Upphandling

Med detaljerna planerade har drömmen om huset blivit mer konkret. Då skickas anbudshandlingarna vidare till utvalda entreprenörer och leverantörer. Om du vill ha råd och rekommendationer på vilka du ska välja kan du använda dig av vårt stora nätverk. När valet av entreprenörer och leverantörer är gjort så säkerställer vi att kontraktet är tydligt och att byggprojektet kan färdigställas. Det görs i närvaro och kontroll av oss som arkitekter och i uppsikt av dig som beställare.

6. Bygguppföljning & slutbesiktning

Vi följer hela utvecklingen av husbygget på plats och tar ansvar för att bygget sker enligt våra arkitektritningar, i byggsamråd med hantverkarna. Det är en process som börjar från markbearbetning och avslutas när innerväggarnas målarfärg har torkat. Efter slutbesiktningen passar nycklarna i låset och då finns bara en uppgift kvar – att flytta in.

Alfredshus

Villa Kermani

Villa Ulrika

Villa Cars

Villa Stenberg

Villa Närlunda

Bro Apaté

Magasinet 2

Villa Sundstedt

Villa Linderborg

Villa Viken

Villa Biscayha

Villa Lindström

Villa Sjödin

Villa Palmgren

Villa Andersson

Lägenhet Blomqvist

Haga Forum

Villa Delle

Villor Nexthouse

Villa Carmen

Lägenhet Roslagsbanan

Världsutställning Zaragoza

Lägenhet Mcdonald