”Offentlig arkitektur handlar om att fånga uppmärksamheten och behålla den”
– Magnus Ståhl

Anlita en arkitekt för offentliga uppdrag

Arkitektur är beständigt men inte bestämt. Att beställa arkitektur till offentliga miljöer är att beställa ett avtryck i vårt samhälle. Vad du vill uttrycka är grundstenen för arkitektur som skapas för offentliga miljöer, därför är det viktigt att uttrycket uppfattas rätt. Många beställare ställer sig frågan om vad avtrycket ska symbolisera och den frågan har vi utvecklat en metod för att besvara. Hos oss på Ståhl Arkitekter spelar nämligen allting roll.

Flerfamiljshus, infrastruktur, kontor eller utställningar. Nybyggd arkitektur eller bevaring och vårdande av vårt arkitektoniska arv. Med över tjugofem i år arkitektbranschen har vi utarbetade metoder för både byggnadsvård, nybyggnad och tillbyggnad. Ändå är alla projekt unika. Vi strävar efter att locka fram det specifika i varje projekt, för att sedan stärka det genom vår design. Det kan handla om att beröra olika sinnen så som lukt och känsel, att experimentera med material eller att utveckla arkitekturen genom ny teknologi.

Arkitektur för bostäder och bostadsområden

Vi på Ståhl Arkitekter använder vår största lyhördhet när vi bygger hus och skapar bostadsområden. Skapandet av bostäder måste göras med en stor förståelse för omgivningen och människorna som ska bo där, men även med en förmåga av att lösa beställarens problem.

 • Rådgivning – vi har samlad kompetens inom nybyggnad, byggnadsvård, ombyggnad och upprustning av bostäder.
 • Vi hjälper dig att reda ut dina funderingar. Idé och programskrivning – vi kommer med förslag och gestaltar dina tankar, från enskilda lägenheter och bostadsområden till trottoarer och parker.
 • Genomförande – som arkitekter är vi även projektledare, vi för projektet framåt genom att samverka med dig som beställare, med entreprenörer och i kontakt medstadsbyggnadskontor.
 • Uppföljning – vi samordnar entreprenörerna och följer upp bygget från arbetsplatsen.

Arkitektur för stad och infrastruktur

Vi på Ståhl Arkitekter skapar stadsmiljöer som inkluderar. Det gör vi genom samverkan och planering tillsammans med er, där vi främjar mångfald i livsstilar. Livsstilar som ska förbli hållbara över tid.

 • Rådgivning – även om du representerar en kommun eller en privat intressent så hjälper vi gärna till med dina funderingar.
 • Projektering – vi börjar alltid med att handplocka ett team som samverkar under hela processen och som du känner dig trygg med. Sedan tar vi ett helhetsansvar, från idéskiss till konceptutveckling, översikts- och detaljplanering, fram till själva genomförandet.
 • Bygg- och anläggningssamordning – i det här momentet för vi både medborgardialog och dialog med entreprenörer på byggarbetsplatsen, från första markbearbetning till slutfört projekt.

Arkitektur för kultur och representation

Vi på Ståhl Arkitekter skapar demokratiska rum där människor har utrymme att uttrycka sig. Tillsammans med er tar vi ett samlat grepp om projektet, vare sig det är en tillfällig utställning eller ett bestående bibliotek. Vår utgångspunkt är att fånga uppmärksamheten hos omgivningen och behålla den.

 • Rådgivning – vid stadsbyggnad kan det uppstå många kval som vi kan hjälpa dig att ta ställning till. En byggnad är ju trots allt representativ, därför är det viktigt att ha framtiden i åtanke.
 • Analys – vi kommer gemensamt fram till vad vi har för visioner och mål med er identitet. Vad vi vill säga och hur vi vill att omgivningen ska uppfatta uttrycket.
 • Konceptualisering – byggnad, inredning eller utställning. Vi arbetar efter ett sammanhängande koncept som kommunicerar ut vår tanke.
 • Genomförande – vi har kontroll över projekteringen och samverkar med dig som beställare, tillsammans med myndigheter, ingenjörer och entreprenörer tills projektet är genomfört.