Arkitekt kontor Stockholm

”Den utformade arkitekturen ska spegla arbetsplatsen”
– Magnus Ståhl

Anlita en arkitekt för ditt företag

För många företag börjar det oftast med en idé. En idé om att bygga om, inreda på nytt eller bygga till. Det kan vara en klar idé eller en idé som behöver plockas ned, förankras eller förändras. För oss är varje idé intressant och därför kommer vi gärna i kontakt med er under idéstadiet, oavsett om ni sedan vill utveckla den på egen hand eller tillsammans med oss som arkitekter och inredningsarkitekter.

När du som företag beställer arkitektritade lösningar beställer du också en lönsam identitet som bygger ditt varumärke. Företagets identitet kommunicerar nämligen både externt och internt, med dina kunder och din personal. Vi på Ståhl Arkitekter har över tjugofem års erfarenhet av hur den kommunikationen går till och under vår process utgår vi alltid utifrån era idéer, behov och frågor. Eftersom varje företag har unika frågor och behov så krävs även unika svar och lösningar, därför har vi en utvecklad metod för att besvara och förvalta dem. Det är ni som utgör arbetsklimatet och därför är det viktigt för oss att lyssna in era tankar, för att sedan kunna applicera passande och lönsamma lösningar via vår arkitektur – oavsett om ditt företag har formen av ett kontor, en restaurang, butik eller galleria. Hos oss på Ståhl Arkitekter är det företagets idéer, behov och investeringar som spelar roll.

Arkitektur i kommersiella verksamheter

Vi på Ståhl Arkitekter ritar och inreder rum som skapar starka uttryck och driver människor framåt. Ett retailuppdrag är ett uppdrag som skapar en mötesplats där lönsamhet står i fokus. I egenskap av vår kompetens inom inredningsarkitektur tycker vi att det är viktigt att ha både människorna och ändamålet i åtanke när miljöerna planeras och gestaltas.

 • Dialog – varje kommersiellt projekt inleds med en dialog där vi är lyhörda inför era behov, hur klara era idéer än är.
 • Identitet – ert projekt ska genomsyra och spegla byggnaden,
 • lokalen och verksamheten. Därför tar vi med oss en analys av er filosofi, era mål och visioner under hela samarbetet.
 • Analys av lokal – ljussättning, estetik, akustik och grafik. Vi analyserar lokalen för att se vilka möjligheter design- och arkitekturen har att spela med.
 • Koncept – för oss är det viktigt att helhetskonceptet känns nära er identitet och innefattar ett lönsamt tänk som också enar företaget.
 • Miljöplanering – att designa för dagen och morgondagen är viktigt för oss. En arkitekt- och inredningslösning ska vara bra för både samhället och för den enskilda individen.

Arkitektur för kultur och representation

På Ståhl Arkitekter formar vi lokaler som skapar spelrum för människors utveckling. Det gör vi antingen genom att börja från grunden och producera utifrån en idé, eller genom att omforma er befintliga lokal. Huvudsaken är att helhetsintrycket står för er identitet och får människorna hos er att trivas, för trivsamhet ökar lönsamhet och det är lönsamhet som är basen bakom våra arkitektritade lösningar.

 • Uppdaterade inom effektiva arbetsplatslösningar – som arkitekter håller vi oss uppdaterade inom arkitekt- och designlösningar som underlättar och effektiviserar en arbetsplats.
 • En kreativ dialog – för oss är det viktigt att lyssna in era ambitioner, visioner och idéer för att sedan utforma ett passande koncept utefter det.
 • Utvärdering av potential – arbetsmiljö, ergonomi, belysning och akustik. Allt ska samspela och balansera, därför gör vi en analys av er lokal för att se vad vi har för potential att jobba med.
 • Konceptarbete – vi arbetar fram ett arkitektoniskt koncept som utstrålar och andas er verksamhet och filosofi. Ett väl utarbetat koncept är ett verktyg för att ena företaget.
 • Miljöplanering – för vissa projekt ser vi möjlighet till miljöklassning enligt marknadens ledande system.